Een wollig kopje uit de mand
twee ronde oogjes vragen
Ik durf zelf niet te lopen
wil jij mij soms dragen?
Spelen vind ik heerlijk
wandelen heel fijn
Maar het leukste vind ik nog
om hond te zijn.
A wooly little head,
peeping out of your basket
two little cute eyes,
asking
I cannot walk on myself yet
can you please carry me?
To play I like it very much
and to walk too
But the most wonderful part
I think is to be a doggy.
Onze "Sjees", beter bekend als Shaded en voluit "Lucero Shaded
Silver Des Gardiëns Du Walhalla" is niet meer.

Onze prachtige en vooral bijzondere lieve witte vriend is vandaag
(23-01-2003) door de dierenarts uit zijn lijden geholpen.

Al enige tijd liep hij voor wat moeilijk, hetgeen steeds verergerde en
bij ons de gedachte deed ontstaan dat er meer aan de hand was dan
een simpele ontsteking of verrekking.

Röntgenonderzoek en een kijkoperatie leidden tot een diagnose die wij
in de verste verten niet hadden vermoed, namelijk een combinatie van
twee agressieve vormen van botkanker die zijn beendergestel,
beginnend bij het schouderblad langzaam opvraten.

Een verder lijden heeft onze eerste witte niet verdiend, hij die ons
altijd trouw en zonder tegensputteren van de ene naar de andere show
vergezelde en daar bovendien alle eerste prijzen wegsleepte!!

Van deze prachtvriend voor het hele gezin, een prachthond die
bovendien de eerste officiële kampioen van Nederland "Winner 1999"
in zijn ras werd zonder noemenswaardige concurrentie, hebben wij
vandaag met veel verdriet afscheid moeten nemen.

Eigenaardig, maar vooral spijtig is dat deze hond in eigen land veel te
weinig werd gewaardeerd en ondanks zijn ongeëvenaarde erelijst
nimmer voor fokdoeleinden werd gevraagd.

Dat "Sjees" in het hondenwalhalla komt staat voor ons vast en komt
hem toe.
Wij zullen hem nooit vergeten.
Moge hij ruste in vrede.

Corry Bouteil-van Geel.

Shaded is de zoon van Raices (overleden op 27 februari 2002) en de
kleinzoon van Amigo die op 10 December 2002 is overleden.
Our "Sjees", better known as Shaded and full name "Lucero Shaded
Silver Des Gardiens Du Walhalla" is not longer with us.

Our beautiful and above all things special dear white friend passed
away today (January 23rd, 2003).
He was released from his suffering by the vet.

Since a long time he could hardly moved with his front leg and it
became worser and the thoughts came to us that there must be more
then only one simple infection or strain.

X-rays and an exploratory operation resulted to a diagnosis which we
never expected, namely a combination of two very agressive forms of
bonecancer which eat his skeleton, started in the right shoulder.

A further suffering on this, our first white friend did not deserve
that, he who always was so loyal and without any grumbles  
accompanied us to all kind of shows and above all always wins first
places.

From this beautiful and loving friend to the whole family, a wonderful
dog whom became the first official champion from The Netherlands in
his breed without any other competitors, we had to say farewell to.

Strange, but above all a pitty is that this dog in our own country was
never accepted and despite his matchless honorlist never been aksed
for stockbreedings.

That our "Sjees" will come into the dogwalhalla is for sure and he
deserves that.
We will never forget him.
May he rest in peace.

Corry Bouteil-van Geel.


Shaded was the son of Raices (passed away on Febr. 27th, 2002) and
the grandson of Amigo who passed away on Dec. 10th, 2002
Lieve Kanjer.

Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou
De pijn van binnen
het doet zo’n zeer
Ze zeggen dat het mindert
Maar wie zegt mij wanneer??

Dag lieverd,

Je vrouwtje Corry,
Baasje Jeannot,

Maatje Blendfort.
Mijn Lieve Maatje Shaded,

Ruim 4 jaren waren wij samen blij,
en in bos en duin voelden wij ons vrij.
Je hebt mij geholpen in zware tijden,
maar voor alles ging de liefde voor ons beiden.
We gingen voor elkaar door het vuur.
Jij tot in je laatse uur.
Je hebt mijn zoveel moois meegegeven.
Dat zal ik nu nooit meer met je beleven.

Waarom moest die ziekte nu toeslaan,
en ging je bij mij vandaan.

Sommige begrijpen mij niet,
maar ik heb heel veel vedriet.

Maatje je bent er niet meer.
Het doet zo ontzettend zeer.
Gelukkig heb je nu geen pijn.
Maar zal je atijd bij me zijn.

Je Witte kameraad "Blendfort"
Dear friend "Shaded"

A part of you has grown in us.
And so you see,
it's you and us together now
forever
and never apart again.

Your father "Raices" and
grandfather "Amigo"
Vaarwel Lieve Shaded.

Mijn tranen druppelen op je vacht.
Jij bent nog warm, je ogen zijn gesloten.
Je pels is glanzend en heel zacht.

Nog eenmaal streelt mijn hand jou lijf,
zoals ik zo vaak heb gedaan.

Ik zie van alles uit jou leven
in flitsen langs mijn ogen gaan.

Jou lichaam ligt slap in mijn handen
en overtuigt me van je dood.

Vaarwel lief beest,
je was mijn allerliefste vriend.
Ik huil, want mijn verdriet is groot, voor
altijd.

Anneke.
Farewell Dear Shaded.

Tears are dripping on your skin.
You are still warm, your eyes closed.
Your skin is gleaming and very soft.

One more time my hand is caressing
your body like I have done so many times.

I see so many things out of your life
in flashes through my eyes.

Your body lays weak under my hands
convincing me of your death.

Farewell sweet animal,
you were my very best friend.
I cry, because my grief is heart-breaking,
for ever.

Anneke.
And the spirit of God moved upon the face of the waters
And God said, let there be light
And there was light

And God said, let be a firmament in the midst of the waters
And let it devide the waters from the waters

And God said...let dry land appear
And God said let the earth bring forth grass
The herb yielding seed, and the fruit tree

And God make two great lights
He made the stars also

God created great whales and every living creature...
which the waters brought forth abundantly and every wingend
fowl

And God make the beast of the earth
And God said let us make man in our image
And God saw everything that had made, and behold, it was
very good
And God blessed the seventh day, and sanctified it:
because that in it he rested from all his work which God
created and made.
Translated by "Desertflower"

Copyright ©  2003 - 2013
All rights reserved
This site was created and designed for my beloved  dog "Shaded"
Uploaded January 23th, 2003
Site Updated March 31th, 2021