FOTO & WEBSITE COPYRIGHT REGELS

Alle foto’s op Iberique.org zijn beschermd door internationaal copyright en mogen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van iberique.org niet worden gereproduceerd, verspreid,
bewerkt, tentoon worden gesteld of gepubliceerd.
.
Ook op geschreven content en in de inhoud van de HTML & CSS bestanden rust copyright daar deze
volledig in eigen beheer ontwikkeld zijn.

Overtreders zullen worden gemeld bij hun hosting provider die hun content zal verwijderen, en
zullen door iberique.org zowel civiel als strafrechtelijk worden vervolgd wegens inbreuk op het
copyright, de gevolgschade en kosten van de rechtsgang!
PHOTO & WEBSITE COPYRIGHT NOTICE

All photographs on iberique.org are protected by international copyright law and may not
be reproduced, distributed, modified, displayed or published without the prior written
permission of iberique.org .

All written content, as well as the HTML & CSS files are also protected by copyright
since we've developed them ourselves.

Violators will be reported to their hosting provider who will discontinue their service, and
will be prosecuted to the full extent of the civil and criminal law by iberique.org for
copyright infringement, punitive damages and responsibility for all legal fees!
Free counter and web stats
Update November 8th 2016
Best viewed 1024 x 768 screen resolution, Full Screen.